GABRIEL HOLDING A/S

GABR OMXCOP
GABR
GABRIEL HOLDING A/S OMXCOP
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Sprawozdania finansowe GABR

Szczegółowy przegląd działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej dla GABRIEL HOLDING A/S

GABR bezpłatny przepływ środków pieniężnych za Q4 21 wynosi 1.16M DKK. W przypadku 2021 wolny przepływ środków pieniężnych GABR wyniósł 11.57M DKK, a przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej wyniósł 39.35M DKK.

TTM
Środki Pieniężne z Działalności Operacyjnej
Środki z działalności operacyjnej
Zmiany w kapitale obrotowym
Środki Pieniężne z Działalności Inwestycyjnej
Kupno/Sprzedaż Przedsiębiorstwa Netto
Kupno/Sprzedaż Inwestycji Netto
Nakłady kapitałowe
Pozostałe pozycje inwestycyjnych przepływów pieniężnych, Razem
Środki Pieniężne z Działalności Finansowej
Emisja/umorzenie akcji netto
Emisja/spłata zadłużenia netto
Wypłacone Dywidendy Ogółem
Pozostałe pozycje finansowych przepływów pieniężnych, Razem
Wolne przepływy pieniężne