Sprott Inc

SII NYSE
SII
Sprott Inc NYSE
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Sprawozdania finansowe SII

Aktualna sytuacja finansowa Sprott Inc

Łączne aktywa SII dla Q3 21 to 375.27M USD, 3.92% więcej niż poprzednie Q2 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 31.25% w Q3 21 do 84.11M USD.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję