Omega Healthcare Investors, Inc

OHI NYSE
OHI
Omega Healthcare Investors, Inc NYSE
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

OHI financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa Omega Healthcare Investors, Inc

Aktywa ogółem spółki OHI za Q3 21 wynoszą 9.78B, czyli 0.21% więcej niż za poprzedni Q2 21. Łączne zobowiązania spadły o 0.12% w Q3 21 do 5.54B.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję