Newpark Resources, Inc

NR NYSE
NR
Newpark Resources, Inc NYSE
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

NR financial statements

Aktualna sytuacja finansowa Newpark Resources, Inc

Aktywa ogółem spółki NR za Q2 21 wynoszą 709.55M, czyli 1.71% więcej niż za poprzedni Q1 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 7.67% w Q2 21 do 233.3M.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję