Juniper Networks, Inc.

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne JNPR

Aktualna sytuacja finansowa Juniper Networks, Inc.

Łączne aktywa JNPR dla Q2 23 to 9.38B USD, 0.64% więcej niż poprzednie Q1 23. Łączne zobowiązania wzrosły o 2.86% w Q2 23 do 5.02B USD.

Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
‪0‬
Aktywa ogółem
Zobowiązania ogółem
Waluta: USD
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Aktywa ogółemWzrost rok do roku
Zobowiązania ogółemWzrost rok do roku
Kapitał WłasnyWzrost rok do roku
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Dług netto
Wartość księgowa na akcję