HSBC Holdings, plc
HSBC NYSE

HSBC
HSBC Holdings, plc NYSE
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

HSBC Wykres kwitów depozytowych

Wycena
Wartość przedsiębiorstwa, EBITDA, TTM
Wartość przedsiębiorstwa, FQ
Kapitalizacja Rynkowa - Podstawowa
Liczba pracowników
Liczba udziałowców
Wskaźnik C/Z, ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik cena/przychód za ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik P/BV, rok fiskalny
Wskaźnik C/S, rok fiskalny
Bilans księgowy
Współczynnik bieżącej płynności, FQ
Dług do kapitału własnego, FQ
Zadłużenie netto, rok fiskalny
Wskaźnik płynności szybkiej, pierwszy kwartał
Aktywa ogółem, pierwszy kwartał
Zadłużenie razem, pierwszy kwartał
Metryki Operacyjne
Wskaźnik rentowności aktywów, ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik rentowności kapitału własnego, ostatnie 12 miesięcy
Rentowność zainwestowanego kapitału, ostatnie 12 miesięcy
Przychód na pracownika, ostatnie 12 miesięcy
Cena historyczna
Średni wolumen (10 dni)
Beta - 1 rok
Cena - szczyt 52 tygodniowy
Cena - 52 dniowe minimum
Dywidendy
Wypłacone dywidendy w roku
Wskaźnik dywidenda na akcję, rok fiskalny
Przewidywana roczna dywidenda
Rentowność dywidend
Marginesy
Marża netto, ostatnie 12 miesięcy
Marża brutto, ostatnie 12 miesięcy
Marża operacyjna, TTM
Marża przed opodatkowaniem, TTM
Rachunek zysków i strat
Podstawowy wskaźnik zysk na akcję, Dochód netto
Dochody na akcję, Podstawowe, TTM
EBITDA, TTM
Zysk brutto, FY
Ostatni roczny wskaźnik zysk na akcję
Przychód za ostatni rok, rok fiskalny
Dochód netto, rok fiskalny
Przychody razem, rok fiskalny
Wolne przepływy pieniężne, TTM

Profil

Sektor: Finanse
Branża: Główne banki
HSBC Holdings plc (HSBC) to spółka działająca w sektorze bankowym i finansowym. Spółka oferuje liczne usługi i produkty w ramach czterech segmentów biznesowych: Zarządzanie kapitałem (RBWM), Bankowość Komercyjna (CMB), Bankowość globalna (GB&M) oraz Prywatna bankowość globalna (GPB). Spółka działa w różnych regionach świata, w tym na terenie Europy, Azji, Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej, Ameryki Północnej i Ameryki Łacińskiej. Segment RBWM to przede wszystkim bankowość detaliczna, usługi z zakresu zarządzania kapitałem, udzielanie pożyczek, usługi płatności, doradztwo inwestycyjne oraz inne. Segment GB&M oferuje usługi dedykowane rządom państwowym, klientom korporacyjnym i instytucjonalnym z całego świata. Segment GPB to przede wszystkim produkty i usługi związane z zarządzaniem inwestycjami i kapitałem prywatnym oraz bogata oferta rozwiązań z sektora bankowości prywatnej.

Breaking news