CTS Corporation

CTS NYSE
CTS
CTS Corporation NYSE
 
Brak transakcji
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Sprawozdania finansowe CTS

Aktualna sytuacja finansowa CTS Corporation

Łączne aktywa CTS dla Q1 22 to 684.75M USD, 3.05% więcej niż poprzednie Q4 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 1.83% w Q1 22 do 204.57M USD.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Dług netto
Wartość księgowa na akcję