Black Hills Corporation

BKH NYSE
BKH
Black Hills Corporation NYSE
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

BKH financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa Black Hills Corporation

Aktywa ogółem spółki BKH za Q3 21 wynoszą 8.91B, czyli 1.97% więcej niż za poprzedni Q2 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 2.20% w Q3 21 do 6.11B.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję