Applied Industrial Technologies, Inc

AIT NYSE
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc NYSE
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Sprawozdania finansowe AIT

Aktualna sytuacja finansowa Applied Industrial Technologies, Inc

Total assets of AIT for Q1 22 is 2.30B USD, 1.38% more than the previous Q4 21. And total liabilities decreased by 0.94% in Q1 22 to 1.33B USD.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję