ADC Therapeutics SA

ADCT NYSE
ADCT
ADC Therapeutics SA NYSE
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

ADCT financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa ADC Therapeutics SA

Aktywa ogółem spółki ADCT za Q2 21 wynoszą 464.39M, czyli 0.58% więcej niż za poprzedni Q1 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 34.65% w Q2 21 do 220.47M.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję