Acropolis Infrastructure Acquisition Corp

ACRO NYSE
ACRO
Acropolis Infrastructure Acquisition Corp NYSE
 
Brak transakcji
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Podstawy ACRO

Aktualna sytuacja finansowa Acropolis Infrastructure Acquisition Corp

Łączne aktywa ACRO dla Q2 22 to 346.52M USD, 0.04% mniej niż poprzednie Q1 22. Łączne zobowiązania wzrosły o 0.09% w Q2 22 do 15.7M USD.

Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Aktywa ogółem
Zobowiązania ogółem
Waluta: USD
Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Aktywa ogółemWzrost rok do roku
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółemWzrost rok do roku
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał WłasnyWzrost rok do roku
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Dług netto
Wartość księgowa na akcję