Kontrakty terminowe na gaz naturalny icon

Kontrakty terminowe na gaz naturalny
NYMEX
US Flag
NG1!

NG1!
Kontrakty terminowe na gaz naturalny
US Flag
NYMEX
 
Poprz.
Otwarcie
Wolumen
 — 
Zakres dzienny
Poprz.
Otwarcie
Wolumen
 — 
Zakres dzienny
        
NGK2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2020)
20200428.001.725.92%0.101.731.63Sprzedaj
NGM2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2020)
20200527.001.835.41%0.091.851.75Sprzedaj
NGN2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2020)
20200626.001.993.86%0.072.011.93Kup
NGQ2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2020)
20200729.002.053.17%0.062.071.99Kup
NGU2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2020)
20200827.002.082.97%0.062.102.02Kup
NGV2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2020)
20200928.002.152.63%0.062.172.09Kup
NGX2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2020)
20201028.002.381.58%0.042.402.34Kup
NGZ2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2020)
20201125.002.690.45%0.012.712.67Silne kup
NGF2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2021)
20201229.002.800.25%0.012.822.79Kup
NGG2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2021)
20210127.002.760.15%0.002.782.75Kup
NGH2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2021)
20210224.002.660.23%0.012.682.65Kup
NGJ2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2021)
20210329.002.410.54%0.012.432.40Kup
NGK2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2021)
20210428.002.390.68%0.022.402.37Kup
NGM2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2021)
20210526.002.420.83%0.022.422.40Kup
NGN2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2021)
20210628.002.460.95%0.022.462.43Kup
NGQ2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2021)
20210728.002.450.82%0.022.462.43Silne kup
NGU2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2021)
20210827.002.441.08%0.032.442.41Kup
NGV2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2021)
20210928.002.461.03%0.032.462.43Kup
NGX2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2021)
20211027.002.501.09%0.032.502.47Kup
NGZ2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2021)
20211126.002.631.07%0.032.632.61Kup
NGF2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2022)
20211229.002.730.81%0.022.732.71Kup
NGG2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2022)
20220127.002.690.98%0.032.692.65Kup
NGH2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2022)
20220224.002.52-0.08%-0.002.532.52Kup
NGJ2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2022)
20220329.002.24-0.13%-0.002.242.24Kup
NGK2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2022)
20220427.002.20-0.45%-0.012.202.20Sprzedaj
NGM2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2022)
20220526.002.23-0.71%-0.022.232.23Sprzedaj
NGN2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2022)
20220628.002.27-0.96%-0.022.292.27Sprzedaj
NGQ2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2022)
20220727.002.29-0.82%-0.022.292.29Sprzedaj
NGU2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2022)
20220829.002.28-0.74%-0.022.282.28Sprzedaj
NGV2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2022)
20220928.002.31-0.69%-0.022.312.31Sprzedaj
NGX2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2022)
20221027.002.38-0.67%-0.022.382.38Sprzedaj
NGZ2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2022)
20221128.002.54-0.62%-0.022.552.54Sprzedaj
NGF2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2023)
20221228.002.66-0.60%-0.022.662.66Sprzedaj
NGG2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2023)
20230127.002.61-0.61%-0.022.612.61Sprzedaj
NGH2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2023)
20230224.002.48-0.64%-0.022.502.48Sprzedaj
NGJ2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2023)
20230329.002.251.44%0.032.252.25Sprzedaj
NGK2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2023)
20230426.002.221.60%0.042.222.22Sprzedaj
NGM2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2023)
20230526.002.261.48%0.032.262.26Sprzedaj
NGN2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2023)
20230628.002.27-0.70%-0.022.272.27Mocne sprzedaj
NGQ2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2023)
20230727.002.28-0.70%-0.022.282.28Mocne sprzedaj
NGU2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2023)
20230829.002.27-0.70%-0.022.272.27Mocne sprzedaj
NGV2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2023)
20230927.002.30-0.69%-0.022.302.30Mocne sprzedaj
NGX2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2023)
20231027.002.38-0.67%-0.022.382.38Mocne sprzedaj
NGZ2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2023)
20231128.002.55-0.62%-0.022.552.55Mocne sprzedaj
NGF2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2024)
20231227.002.67-0.60%-0.022.682.67Mocne sprzedaj
NGG2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2024)
20240129.002.62-0.61%-0.022.622.62Mocne sprzedaj
NGH2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2024)
20240227.002.50-0.64%-0.022.502.50Mocne sprzedaj
NGJ2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2024)
20240326.002.24-0.71%-0.022.242.24Mocne sprzedaj
NGK2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2024)
20240426.002.22-0.72%-0.022.222.22Mocne sprzedaj
NGM2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2024)
20240529.002.25-0.71%-0.022.252.25Mocne sprzedaj
NGN2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2024)
20240626.002.28-0.70%-0.022.282.28Mocne sprzedaj
NGQ2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2024)
20240729.002.29-0.69%-0.022.292.29Mocne sprzedaj
NGU2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2024)
20240828.002.28-0.70%-0.022.282.28Mocne sprzedaj
NGV2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2024)
20240926.002.31-0.69%-0.022.312.31Mocne sprzedaj
NGX2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2024)
20241029.002.37-0.67%-0.022.372.37Mocne sprzedaj
NGZ2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2024)
20241126.002.54-0.63%-0.022.542.54Mocne sprzedaj
NGF2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2025)
20241227.002.65-0.60%-0.022.652.65Mocne sprzedaj
NGG2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2025)
20250129.002.62-0.61%-0.022.622.62Mocne sprzedaj
NGH2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2025)
20250226.002.51-0.63%-0.022.512.51Mocne sprzedaj
NGJ2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2025)
20250327.002.26-0.70%-0.022.262.26Mocne sprzedaj
NGK2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2025)
20250428.002.25-0.71%-0.022.252.25Mocne sprzedaj
NGM2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2025)
20250528.002.28-0.70%-0.022.282.28Mocne sprzedaj
NGN2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2025)
20250626.002.31-0.69%-0.022.312.31Mocne sprzedaj
NGQ2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2025)
20250729.002.32-0.68%-0.022.322.32Mocne sprzedaj
NGU2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2025)
20250827.002.31-0.69%-0.022.312.31Mocne sprzedaj
NGV2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2025)
20250926.002.35-0.68%-0.022.352.35Mocne sprzedaj
NGX2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2025)
20251029.002.41-0.66%-0.022.412.41Mocne sprzedaj
NGZ2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2025)
20251125.002.58-0.62%-0.022.582.58Mocne sprzedaj
NGF2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2026)
20251229.002.69-0.59%-0.022.692.69Mocne sprzedaj
NGG2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2026)
20260128.002.66-0.60%-0.022.662.66Mocne sprzedaj
NGH2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2026)
20260225.002.55-0.62%-0.022.552.55Mocne sprzedaj
NGJ2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2026)
20260327.002.29-0.69%-0.022.292.29Mocne sprzedaj
NGK2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2026)
20260428.002.27-0.70%-0.022.272.27Mocne sprzedaj
NGM2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2026)
20260527.002.31-0.69%-0.022.312.31Mocne sprzedaj
NGN2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2026)
20260626.002.35-0.68%-0.022.352.35Mocne sprzedaj
NGQ2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2026)
20260729.002.36-0.67%-0.022.362.36Mocne sprzedaj
NGU2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2026)
20260827.002.35-0.67%-0.022.352.35Mocne sprzedaj
NGV2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2026)
20260928.002.38-0.67%-0.022.382.38Mocne sprzedaj
NGX2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2026)
20261028.002.44-0.65%-0.022.442.44Mocne sprzedaj
NGZ2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2026)
20261125.002.61-0.61%-0.022.612.61Mocne sprzedaj
NGF2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2027)
20261229.002.74-0.58%-0.022.742.74Mocne sprzedaj
NGG2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2027)
20270127.002.71-0.59%-0.022.712.71Mocne sprzedaj
NGH2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2027)
20270224.002.60-0.61%-0.022.602.60Mocne sprzedaj
NGJ2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2027)
20270329.002.35-0.68%-0.022.352.35Mocne sprzedaj
NGK2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2027)
20270428.002.34-0.68%-0.022.342.34Mocne sprzedaj
NGM2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2027)
20270526.002.37-0.67%-0.022.372.37Mocne sprzedaj
NGN2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2027)
20270628.002.40-0.66%-0.022.402.40Mocne sprzedaj
NGQ2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2027)
20270728.002.41-0.66%-0.022.412.41Mocne sprzedaj
NGU2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2027)
20270827.002.42-0.66%-0.022.422.42Mocne sprzedaj
NGV2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2027)
20270928.002.45-0.65%-0.022.452.45Mocne sprzedaj
NGX2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2027)
20271027.002.51-0.63%-0.022.512.51Mocne sprzedaj
NGZ2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2027)
20271126.002.68-0.59%-0.022.682.68Mocne sprzedaj
NGF2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2028)
20271229.002.80-0.57%-0.022.802.80Mocne sprzedaj
NGG2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2028)
20280127.002.76-0.58%-0.022.762.76Mocne sprzedaj
NGH2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2028)
20280225.002.64-0.60%-0.022.642.64Mocne sprzedaj
NGJ2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2028)
20280329.002.38-0.67%-0.022.382.38Mocne sprzedaj
NGK2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2028)
20280426.002.35-0.67%-0.022.352.35Mocne sprzedaj
NGM2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2028)
20280526.002.39-0.67%-0.022.392.39Mocne sprzedaj
NGN2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2028)
20280628.002.43-0.65%-0.022.432.43Mocne sprzedaj
NGQ2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2028)
20280727.002.44-0.65%-0.022.442.44Mocne sprzedaj
NGU2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2028)
20280829.002.45-0.65%-0.022.452.45Mocne sprzedaj
NGV2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2028)
20280927.002.49-0.64%-0.022.492.49Mocne sprzedaj
NGX2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2028)
20281027.002.55-0.62%-0.022.552.55Mocne sprzedaj
NGZ2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2028)
20281128.002.71-0.59%-0.022.712.71Mocne sprzedaj
NGF2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2029)
20281227.002.83-0.56%-0.022.832.83Mocne sprzedaj
NGG2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2029)
20290129.002.79-0.57%-0.022.792.79Mocne sprzedaj
NGH2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2029)
20290226.002.68-0.59%-0.022.682.68Mocne sprzedaj
NGJ2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2029)
20290327.002.39-0.66%-0.022.392.39Mocne sprzedaj
NGK2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2029)
20290426.002.37-0.67%-0.022.372.37Mocne sprzedaj
NGM2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2029)
20290529.002.41-0.66%-0.022.412.41Mocne sprzedaj
NGN2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2029)
20290627.002.45-0.65%-0.022.452.45Mocne sprzedaj
NGQ2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2029)
20290727.002.46-0.65%-0.022.462.46Mocne sprzedaj
NGU2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2029)
20290829.002.47-0.64%-0.022.472.47Mocne sprzedaj
NGV2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2029)
20290926.002.51-0.63%-0.022.512.51Mocne sprzedaj
NGX2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2029)
20291029.002.58-0.62%-0.022.582.58Mocne sprzedaj
NGZ2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2029)
20291128.002.73-0.58%-0.022.732.73Mocne sprzedaj
NGF2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2030)
20291227.002.86-0.56%-0.022.862.86Mocne sprzedaj
NGG2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2030)
20300129.002.83-0.56%-0.022.832.83Mocne sprzedaj
NGH2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2030)
20300226.002.73-0.58%-0.022.732.73Mocne sprzedaj
NGJ2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2030)
20300327.002.44-0.65%-0.022.442.44Mocne sprzedaj
NGK2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2030)
20300426.002.42-0.66%-0.022.422.42Mocne sprzedaj
NGM2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2030)
20300529.002.45-0.65%-0.022.452.45Mocne sprzedaj
NGN2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2030)
20300626.002.49-0.64%-0.022.492.49Mocne sprzedaj
NGQ2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2030)
20300729.002.53-0.63%-0.022.532.53Mocne sprzedaj
NGU2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2030)
20300828.002.55-0.62%-0.022.552.55Mocne sprzedaj
NGV2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2030)
20300926.002.59-0.61%-0.022.592.59Mocne sprzedaj
NGX2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2030)
20301029.002.66-0.60%-0.022.662.66Mocne sprzedaj
NGZ2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2030)
20301126.002.82-0.56%-0.022.822.82Mocne sprzedaj
NGF2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2031)
20301227.002.95-0.54%-0.022.952.95Mocne sprzedaj
NGG2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2031)
20310129.002.91-0.55%-0.022.912.91Mocne sprzedaj
NGH2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2031)
20310226.002.85-0.56%-0.022.852.85Mocne sprzedaj
NGJ2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2031)
20310327.002.55-0.62%-0.022.552.55Mocne sprzedaj
NGK2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2031)
20310428.002.52-0.63%-0.022.522.52Mocne sprzedaj
NGM2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2031)
20310528.002.56-0.62%-0.022.562.56Mocne sprzedaj
NGN2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2031)
20310626.002.60-0.61%-0.022.602.60Mocne sprzedaj
NGQ2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2031)
20310729.002.64-0.60%-0.022.642.64Mocne sprzedaj
NGU2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2031)
20310827.002.65-0.60%-0.022.652.65Mocne sprzedaj
NGV2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2031)
20310926.002.70-0.59%-0.022.702.70Mocne sprzedaj
NGX2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2031)
20311029.002.77-0.57%-0.022.772.77Mocne sprzedaj
NGZ2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2031)
20311125.002.93-0.54%-0.022.932.93Mocne sprzedaj
NGF2032 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2032)
20311229.003.05-0.52%-0.023.053.05Mocne sprzedaj
NGG2032 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2032)
20320128.003.02-0.53%-0.023.023.02Mocne sprzedaj
NGH2032 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2032)
20320225.002.95-0.54%-0.022.952.95Mocne sprzedaj
NGJ2032 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2032)
20320329.002.65-0.60%-0.022.652.65Mocne sprzedaj
NGK2032 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2032)
20320428.002.63-0.60%-0.022.632.63Mocne sprzedaj
NGM2032 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2032)
20320526.002.67-0.60%-0.022.672.67Mocne sprzedaj
NGN2032 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2032)
20320628.002.71-0.59%-0.022.712.71Mocne sprzedaj
NGQ2032 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2032)
20320728.002.75-0.58%-0.022.752.75Mocne sprzedaj
NGU2032 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2032)
20320827.002.76-0.58%-0.022.762.76Mocne sprzedaj
NGV2032 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2032)
20320928.002.81-0.57%-0.022.812.81Mocne sprzedaj
Załaduj więcej
Strona główna Skaner akcji Skaner Forex Skaner Krypto Kalendarz ekonomiczny Jak to działa Funkcje wykresów Cennik Poleć przyjaciela Dobre Praktyki Centrum Pomocy Rozwiązania internetowe i brokerskie Widżety Wykresy Lekka Biblioteka Wykresów Blog i wiadomości Twitter
Profil Ustawienia profilu Konto i płatności Poleć przyjaciela Wiadomości do działu obsługi Centrum Pomocy Opublikowane Pomysły Obserwujący Obserwujesz Wiadomość prywatna Czat Wyloguj