HONEYWELL AUTO IND

HONAUTNSE
HONAUT
HONEYWELL AUTO INDNSE
 
Brak transakcji
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/Zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/Zysk

Podstawy HONAUT

Główne dane i wskaźniki finansowe dla HONEYWELL AUTO IND

Wskaźnik Cena/Sprzedaż spółki HONAUT wynosi 11.34. Wartość firmy/EBITDA wynosi 72.45. Za poprzedni 2021 zatrudniali 3.50k pracowników.

Statystyki
Q4 '20
Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Stosunek ceny do zarobków
Stosunek ceny do przepływów pieniężnych
Waluta: INR
Q4 '20
Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Aktualny
Kluczowe statystyki
Razem Akcje Zwykłe pozostające w obrocie
Wskaźniki wyceny
Stosunek ceny do zarobków
Stosunek ceny do sprzedaży
Stosunek ceny do przepływów pieniężnych
Stosunek ceny do wartości księgowej
Wartość przedsiębiorstwa
Wskaźnik wartości przedsiębiorstwa do EBITDA
Wskaźniki rentowności
Rentowność aktywów %
Rentowność kapitału własnego %
Rentowność zainwestowanego kapitału %
Marża brutto%
Marża operacyjna %
Marża EBITDA %
Marża netto %
Wskaźniki płynności
Wskaźnik szybkiej płynności finansowej
Aktualny stosunek
Rotacja zapasów
Rotacja aktywów
Wskaźniki wypłacalności
Współczynnik dług/aktywa
Wskaźnik zadłużenia do kapitału
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego do aktywów ogółem