HOUSING DEVEL FIN HDFC

HDFC NSE
HDFC
HOUSING DEVEL FIN NSE
 
Brak transakcji
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Wycena
Wartość przedsiębiorstwa, EBITDA, TTM
Wartość przedsiębiorstwa, FQ
Kapitalizacja Rynkowa - Podstawowa
Liczba pracowników
Liczba udziałowców
Wskaźnik C/Z, ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik cena/przychód za ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik P/BV, rok fiskalny
Wskaźnik C/S, rok fiskalny
Bilans księgowy
Współczynnik bieżącej płynności, FQ
Dług do kapitału własnego, FQ
Zadłużenie netto, rok fiskalny
Wskaźnik płynności szybkiej, pierwszy kwartał
Aktywa ogółem, pierwszy kwartał
Zadłużenie razem, pierwszy kwartał
Metryki Operacyjne
Wskaźnik rentowności aktywów, ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik rentowności kapitału własnego, ostatnie 12 miesięcy
Rentowność zainwestowanego kapitału, ostatnie 12 miesięcy
Przychód na pracownika, ostatnie 12 miesięcy
Cena historyczna
Średni wolumen (10 dni)
Beta - 1 rok
Cena - szczyt 52 tygodniowy
Cena - 52 dniowe minimum
Dywidendy
Wypłacone dywidendy w roku
Wskaźnik dywidenda na akcję, rok fiskalny
Przewidywana roczna dywidenda
Rentowność dywidend
Marginesy
Marża netto, ostatnie 12 miesięcy
Marża brutto, ostatnie 12 miesięcy
Marża operacyjna, TTM
Marża przed opodatkowaniem, TTM
Rachunek zysków i strat
Podstawowy wskaźnik zysk na akcję, Dochód netto
Dochody na akcję, Podstawowe, TTM
EBITDA, TTM
Zysk brutto, FY
Ostatni roczny wskaźnik zysk na akcję
Przychód za ostatni rok, rok fiskalny
Dochód netto, rok fiskalny
Przychody razem, rok fiskalny
Wolne przepływy pieniężne, TTM

Profil

Sektor: Finanse
Branża: Finanse/ Wynajem /Leasing
Housing Development Finance Corporation Limited to spółka holdingowa działająca na rynku indyjskim, zajmująca się udzielaniem pożyczek na zakup lub budowę domów mieszkalnych, nieruchomości komercyjnych lub inne cele. Spółka operuje w sektorach pożyczkowym, ubezpieczeń (na życie, majątkowych), zarządzania aktywami i innych. W ofercie spółki w ramach działu dla klientów indywidualnych znaleźć można ubezpieczenia zdrowotne, komunikacyjne, turystyczne, mieszkania czy indywidualne. Dział dla klientów korporacyjnych oferuje wyspecjalizowane, dostosowane do klienta ubezpieczenia własności, morskie, lotnicze oraz od odpowiedzialności cywilnej. Spółka oferuje także usługi z zakresu zarządzania portfolio, zarządzania inwestycjami w nieruchomości, zarządzania projektami, fundusz powierniczy, doradztwo inwestycyjne oraz usługi związane z mieniem. Spółka posiada sieć dystrybucji składającą się z ponad 4,520 filii oraz 12,000 bankomatów, znajdujących się w ponad 2,590 różnych lokalizacjach. Housing Development Finance Company posiada kilka spółek zależnych, w tym HDFC Developers Ltd., HDFC Investments Ltd., HDFC Trustee Co. Ltd. czy HDFC Asset Management Co. Ltd.