DR REDDYS LABS

DRREDDY NSE
DRREDDY
DR REDDYS LABS NSE
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

DRREDDY financial statements

Aktualna sytuacja finansowa DR REDDYS LABS

Aktywa ogółem spółki DRREDDY za Q1 21 wynoszą 278.21B, czyli 4.79% więcej niż za poprzedni Q4 20. Łączne zobowiązania wzrosły o 8.30% w Q1 21 do 100.1B.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję