LAUREN PESO

LPS NEWCONNECT
LPS
LAUREN PESO NEWCONNECT
 
Brak transakcji
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Podstawy LPS

Aktualna sytuacja finansowa LAUREN PESO

Łączne aktywa LPS dla Q1 22 to 33.19M PLN, 1678.51% więcej niż poprzednie Q4 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 8.05% w Q1 22 do 1.13M PLN.

Aktywa ogółem
Zobowiązania ogółem
Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Dług netto
Wartość księgowa na akcję