GKS KATOWICE

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Podstawy GKS

Aktualna sytuacja finansowa GKS KATOWICE

Ten raport finansowy podsumowuje aktywa GKS – to, co spółka posiada, pasywa – to, co jest winna innym, oraz kapitał własny – różnicę między poprzednimi pozycjami.

‪0‬
Aktywa ogółem
Zobowiązania ogółem
Waluta: PLN
Aktywa ogółemWzrost rok do roku
Zobowiązania ogółemWzrost rok do roku
Kapitał WłasnyWzrost rok do roku
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Dług netto
Wartość księgowa na akcję