BIO PLANET

BIP NEWCONNECT
BIP
BIO PLANET NEWCONNECT
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

BIP financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa BIO PLANET

Aktywa ogółem spółki BIP za Q2 21 wynoszą 68.73M, czyli 13.35% mniej niż za poprzedni Q1 21. Łączne zobowiązania spadły o 15.61% w Q2 21 do 50.44M.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję