Spring Valley Acquisition Corp

SV NASDAQ
SV
Spring Valley Acquisition Corp NASDAQ
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

SV financial statements

Aktualna sytuacja finansowa Spring Valley Acquisition Corp

Aktywa ogółem spółki SV za Q2 21 wynoszą 233.80M, czyli 0.15% mniej niż za poprzedni Q1 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 12.42% w Q2 21 do 36.84M.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję