Spectrum Pharmaceuticals, Inc

SPPI NASDAQ
SPPI
Spectrum Pharmaceuticals, Inc NASDAQ
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

SPPI financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa Spectrum Pharmaceuticals, Inc

Aktywa ogółem spółki SPPI za Q2 21 wynoszą 175.04M, czyli 2.21% mniej niż za poprzedni Q1 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 17.48% w Q2 21 do 66.46M.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję