Rambus, Inc

RMBS NASDAQ
RMBS
Rambus, Inc NASDAQ
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

RMBS financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa Rambus, Inc

Aktywa ogółem spółki RMBS za Q2 21 wynoszą 1.15B, czyli 6.70% mniej niż za poprzedni Q1 21. Łączne zobowiązania spadły o 1.22% w Q2 21 do 322.4M.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję