Intellia Therapeutics, Inc

NTLA NASDAQ
NTLA
Intellia Therapeutics, Inc NASDAQ
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Sprawozdania finansowe NTLA

Szczegółowy przegląd działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej dla Intellia Therapeutics, Inc

NTLA bezpłatny przepływ środków pieniężnych za Q3 21 wynosi -67.4M USD. W przypadku 2020 wolny przepływ środków pieniężnych NTLA wyniósł -47.99M USD, a przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej wyniósł -44.41M USD.

TTM
Środki Pieniężne z Działalności Operacyjnej
Środki z działalności operacyjnej
Zmiany w kapitale obrotowym
Środki Pieniężne z Działalności Inwestycyjnej
Kupno/Sprzedaż Przedsiębiorstwa Netto
Kupno/Sprzedaż Inwestycji Netto
Nakłady kapitałowe
Pozostałe pozycje inwestycyjnych przepływów pieniężnych, Razem
Środki Pieniężne z Działalności Finansowej
Emisja/umorzenie akcji netto
Emisja/spłata zadłużenia netto
Wypłacone Dywidendy Ogółem
Pozostałe pozycje finansowych przepływów pieniężnych, Razem
Wolne przepływy pieniężne