Lincoln Educational Services Corporation

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne LINC

Aktualna sytuacja finansowa Lincoln Educational Services Corporation

Łączne aktywa LINC dla Q2 23 to 311.42M USD, 10.79% więcej niż poprzednie Q1 23. Łączne zobowiązania wzrosły o 7.62% w Q2 23 do 156.95M USD.

Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
‪0‬
Aktywa ogółem
Zobowiązania ogółem
Waluta: USD
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Aktywa ogółemWzrost rok do roku
Zobowiązania ogółemWzrost rok do roku
Kapitał WłasnyWzrost rok do roku
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Dług netto
Wartość księgowa na akcję