Appian Corporation

APPN NASDAQ
APPN
Appian Corporation NASDAQ
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

APPN financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa Appian Corporation

Aktywa ogółem spółki APPN za Q2 21 wynoszą 493.92M, czyli 1.33% mniej niż za poprzedni Q1 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 6.11% w Q2 21 do 217.57M.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję