FOCUS LUMBER BERHAD

FLBHD MYX
FLBHD
FOCUS LUMBER BERHAD MYX
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

FLBHD financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa FOCUS LUMBER BERHAD

Aktywa ogółem spółki FLBHD za Q3 21 wynoszą 165.95M, czyli 0.16% mniej niż za poprzedni Q2 21. Łączne zobowiązania spadły o 31.50% w Q3 21 do 4.44M.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję