EG INDUSTRIES BHD

EG MYX
EG
EG INDUSTRIES BHD MYX
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

EG financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa EG INDUSTRIES BHD

Aktywa ogółem spółki EG za Q4 21 wynoszą 918.85M, czyli 6.32% więcej niż za poprzedni Q3 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 11.15% w Q4 21 do 553.05M.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję