TERRITORIAL GENER
TGKB MOEX

TGKB
TERRITORIAL GENER MOEX
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Sprawozdania finansowe

Podsumowanie finansowe TERRITORIAL GENER wraz ze wszystkimi najważniejszymi danymi

Aktualna kapitalizacja rynkowa TGKB wynosi 6.087B.

Dochody
Następny:
Rachunek zysków i strat
Bilans księgowy
Przepływy pieniężne