SOUTHWEST AIRLINES CO

LUV-RM MOEX
LUV-RM
SOUTHWEST AIRLINES CO MOEX
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

LUV-RM financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa SOUTHWEST AIRLINES CO

Aktywa ogółem spółki LUV-RM za Q2 21 wynoszą 2.79T, czyli 4.13% więcej niż za poprzedni Q1 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 4.50% w Q2 21 do 2.08T.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję