SANLORENZO

SL MIL
SL
SANLORENZO MIL
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

SL financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa SANLORENZO

Aktywa ogółem spółki SL za Q3 21 wynoszą 555.17M, czyli 10.75% więcej niż za poprzedni Q2 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 13.20% w Q3 21 do 341.84M.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję