TAMBURI INVESTMENT PARTNERS SPA TAMBURI INVESTMENT PARTNERS ORD SHS

0G9J LSIN
0G9J
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS SPA TAMBURI INVESTMENT PARTNERS ORD SHS LSIN
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

0G9J financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa TAMBURI INVESTMENT PARTNERS SPA TAMBURI INVESTMENT PARTNERS ORD SHS

Aktywa ogółem spółki 0G9J za Q2 21 wynoszą 1.36B, czyli 9.32% więcej niż za poprzedni Q1 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 13.61% w Q2 21 do 406.82M.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję