BP PLC $0.25

BP. LSE
BP.
BP PLC $0.25 LSE
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

BP. financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa BP PLC $0.25

Aktywa ogółem spółki BP. za Q3 21 wynoszą 21.25T, czyli 3.34% więcej niż za poprzedni Q2 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 5.90% w Q3 21 do 14.63T.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję