VA Q TEC AG VA Q TEC ORD SHS

0RJD LSE
0RJD
VA Q TEC AG VA Q TEC ORD SHS LSE
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

0RJD financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa VA Q TEC AG VA Q TEC ORD SHS

Aktywa ogółem spółki 0RJD za Q2 21 wynoszą 109.20M, czyli 5.70% więcej niż za poprzedni Q1 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 7.44% w Q2 21 do 72.49M.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję