CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD SHS

0I4W LSE
0I4W
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD SHS LSE
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

0I4W financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD SHS

Aktywa ogółem spółki 0I4W za Q3 21 wynoszą 28.95B, czyli 2.62% więcej niż za poprzedni Q2 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 3.31% w Q3 21 do 22.63B.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję