CODI-M

224060 KRX
224060
CODI-M KRX
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Sprawozdania finansowe 224060

Aktualna sytuacja finansowa CODI-M

Łączne aktywa 224060 dla Q3 21 to 128.48B KRW, 1.01% więcej niż poprzednie Q2 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 7.49% w Q3 21 do 66.68B KRW.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję