SEJOONG

039310 KRX
039310
SEJOONG KRX
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

039310 financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa SEJOONG

Aktywa ogółem spółki 039310 za Q2 21 wynoszą 136.96B, czyli 3.11% mniej niż za poprzedni Q1 21. Łączne zobowiązania spadły o 5.16% w Q2 21 do 52.63B.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję