SAMBO CORR
023600 KRX

023600
SAMBO CORR KRX
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Sprawozdania finansowe

Aktualna sytuacja finansowa SAMBO CORR

Aktywa ogółem spółki 023600 za Q2 21 wynoszą 636.40B, czyli 3.88% więcej niż za poprzedni Q1 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 3.63% w Q2 21 do 164.01B.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję