AK HOLDINGS
006840 KRX

006840
AK HOLDINGS KRX
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

006840 financial statements

Aktualna sytuacja finansowa AK HOLDINGS

Aktywa ogółem spółki 006840 za Q2 21 wynoszą 4.31T, czyli 2.58% więcej niż za poprzedni Q1 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 4.52% w Q2 21 do 3.15T.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję