HANTOP

002680 KRX
002680
HANTOP KRX
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

002680 financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa HANTOP

Aktywa ogółem spółki 002680 za Q2 21 wynoszą 145.11B, czyli 1.81% więcej niż za poprzedni Q1 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 3.83% w Q2 21 do 84.45B.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję