ORION HOLDINGS

001800 KRX
001800
ORION HOLDINGS KRX
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

001800 financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa ORION HOLDINGS

Aktywa ogółem spółki 001800 za Q2 21 wynoszą 4.58T, czyli 0.77% więcej niż za poprzedni Q1 21. Łączne zobowiązania spadły o 1.09% w Q2 21 do 968.94B.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję