YUYU PHARMA

000220 KRX
000220
YUYU PHARMA KRX
 
Brak transakcji
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Sprawozdania finansowe 000220

Aktualna sytuacja finansowa YUYU PHARMA

Łączne aktywa 000220 dla Q4 21 to 192.99B KRW, 1.36% mniej niż poprzednie Q3 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 1.19% w Q4 21 do 64.3B KRW.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Dług netto
Wartość księgowa na akcję