SARANA MENARA NUSANTARA TBK

TOWR IDX
TOWR
SARANA MENARA NUSANTARA TBK IDX
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

TOWR financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa SARANA MENARA NUSANTARA TBK

Aktywa ogółem spółki TOWR za Q3 21 wynoszą 52.22T, czyli 50.69% więcej niż za poprzedni Q2 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 69.41% w Q3 21 do 40.75T.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję