SOLUSI BANGUN INDONESIA TBK

SMCB IDX
SMCB
SOLUSI BANGUN INDONESIA TBK IDX
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

SMCB financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa SOLUSI BANGUN INDONESIA TBK

Aktywa ogółem spółki SMCB za Q2 21 wynoszą 20.65T, czyli 2.14% mniej niż za poprzedni Q1 21. Łączne zobowiązania spadły o 4.02% w Q2 21 do 13.03T.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję