ENSEVAL PUTERA MEGATRADING TBK

EPMT IDX
EPMT
ENSEVAL PUTERA MEGATRADING TBK IDX
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Sprawozdania finansowe EPMT

Szczegółowy przegląd działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej dla ENSEVAL PUTERA MEGATRADING TBK

EPMT bezpłatny przepływ środków pieniężnych za Q3 21 wynosi 444.09B IDR. W przypadku 2020 wolny przepływ środków pieniężnych EPMT wyniósł 783.34B IDR, a przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej wyniósł 1T IDR.

TTM
Środki Pieniężne z Działalności Operacyjnej
Środki z działalności operacyjnej
Zmiany w kapitale obrotowym
Środki Pieniężne z Działalności Inwestycyjnej
Kupno/Sprzedaż Przedsiębiorstwa Netto
Kupno/Sprzedaż Inwestycji Netto
Nakłady kapitałowe
Pozostałe pozycje inwestycyjnych przepływów pieniężnych, Razem
Środki Pieniężne z Działalności Finansowej
Emisja/umorzenie akcji netto
Emisja/spłata zadłużenia netto
Wypłacone Dywidendy Ogółem
Pozostałe pozycje finansowych przepływów pieniężnych, Razem
Wolne przepływy pieniężne