ENSEVAL PUTERA MEGATRADING TBK

EPMT IDX
EPMT
ENSEVAL PUTERA MEGATRADING TBK IDX
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

EPMT financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa ENSEVAL PUTERA MEGATRADING TBK

Aktywa ogółem spółki EPMT za Q2 21 wynoszą 9.19T, czyli 4.35% mniej niż za poprzedni Q1 21. Łączne zobowiązania spadły o 2.09% w Q2 21 do 2.75T.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję