INDO KORDSA TBK

BRAM IDX
BRAM
INDO KORDSA TBK IDX
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

BRAM financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa INDO KORDSA TBK

Aktywa ogółem spółki BRAM za Q3 21 wynoszą 3.99T, czyli 1.97% więcej niż za poprzedni Q2 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 2.46% w Q3 21 do 975.4B.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję