BAYU BUANA TBK

BAYU IDX
BAYU
BAYU BUANA TBK IDX
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

BAYU financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa BAYU BUANA TBK

Aktywa ogółem spółki BAYU za Q2 21 wynoszą 710.74B, czyli 0.45% więcej niż za poprzedni Q1 21. Łączne zobowiązania spadły o 0.21% w Q2 21 do 288.12B.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję