SONADEZI LONG BINH
SZB HNX

SZB
SONADEZI LONG BINH HNX
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

SZB financial statements

Szczegółowy przegląd działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej dla SONADEZI LONG BINH

Wolne przepływy pieniężne spółki SZB za Q2 21 wynoszą -5.47B. Z kolei za 2020, wolne przepływy pieniężne spółki SZB wyniosły 192.37B, a przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 264.52B.

TTM
Środki Pieniężne z Działalności Operacyjnej
Środki z działalności operacyjnej
Zmiany w kapitale obrotowym
Środki Pieniężne z Działalności Inwestycyjnej
Kupno/Sprzedaż Przedsiębiorstwa Netto
Kupno/Sprzedaż Inwestycji Netto
Nakłady kapitałowe
Pozostałe pozycje inwestycyjnych przepływów pieniężnych, Razem
Środki Pieniężne z Działalności Finansowej
Emisja/umorzenie akcji netto
Emisja/spłata zadłużenia netto
Wypłacone Dywidendy Ogółem
Pozostałe pozycje finansowych przepływów pieniężnych, Razem
Wolne przepływy pieniężne