SONADEZI LONG BINH

SZB HNX
SZB
SONADEZI LONG BINH HNX
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

SZB financial statements

Aktualna sytuacja finansowa SONADEZI LONG BINH

Aktywa ogółem spółki SZB za Q2 21 wynoszą 1.24T, czyli 0.02% mniej niż za poprzedni Q1 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 7.43% w Q2 21 do 701.05B.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję