SONG DA 5.05 JSC

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Podstawy S55

Aktualna sytuacja finansowa SONG DA 5.05 JSC

Łączne aktywa S55 dla Q1 23 to 1.90T VND, 0.88% mniej niż poprzednie Q4 22. Łączne zobowiązania wzrosły o 1.84% w Q1 23 do 1.13T VND.

Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
‪0‬
Aktywa ogółem
Zobowiązania ogółem
Waluta: VND
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Aktywa ogółemWzrost rok do roku
Zobowiązania ogółemWzrost rok do roku
Kapitał WłasnyWzrost rok do roku
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Dług netto
Wartość księgowa na akcję