YUM CHINA HOLDINGS INC

9987 HKEX
9987
YUM CHINA HOLDINGS INC HKEX
 
Brak transakcji
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Sprawozdania finansowe 9987

Szczegółowy przegląd działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej dla YUM CHINA HOLDINGS INC

9987 bezpłatny przepływ środków pieniężnych za Q1 22 wynosi -266.37M HKD. W przypadku 2021 wolny przepływ środków pieniężnych 9987 wyniósł 7.04B HKD, a przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej wyniósł 12.42B HKD.

TTM
Środki Pieniężne z Działalności Operacyjnej
Środki z działalności operacyjnej
Zmiany w kapitale obrotowym
Środki Pieniężne z Działalności Inwestycyjnej
Kupno/Sprzedaż Przedsiębiorstwa Netto
Kupno/Sprzedaż Inwestycji Netto
Nakłady kapitałowe
Pozostałe pozycje inwestycyjnych przepływów pieniężnych, Razem
Środki Pieniężne z Działalności Finansowej
Emisja/umorzenie akcji netto
Emisja/spłata zadłużenia netto
Wypłacone Dywidendy Ogółem
Pozostałe pozycje finansowych przepływów pieniężnych, Razem
Wolne przepływy pieniężne